درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
1397/04/16
تعداد بازدید  2376
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شامل بخش های دندانپزشکی،اطفال،قلب و.... میباشد