نوبت دهی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب قم

  • جهت دریافت نوبت از درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی میتوانید بصورت تلفنی در ایام هفته اقدام به دریافت نوبت نمایید
  • با توجه به حجم زیاد مراجعین و عدم حضور به موقع تمامی مراجعه کنندگان، و همچنین زمان مورد نیاز جهت معاینه دقیق مراجعه کنندگان، حداقل زمان انتظار جهت مراجعه به اتاق پزشک 1 ساعت میباشد.
  • تا اطلاع ثانوی نوبت دهی تنها از طریق تلفن گویا انجام خواهد شد.