درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی
1397/04/16
تعداد بازدید  3583
درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شامل بخش های دندانپزشکی،اطفال،قلب و.... میباشد