واحد تصویربرداری
1397/04/16
تعداد بازدید  1917

معرفي واحد تصوير برداری

واحد تصوير برداري   شا مل بخشهاي زير ميباشد :

1 راديولوژي ديجيتال ( DDR و CR )

        الف -  ماموگرافي

        ب راديوگرافي (  (OPGكامل دندان و لترال  سفا لو گرام

2 سونوگرافي

3- سنجش تراكم استخوان

4- سنگ شكن

5- سي تي اسكن

6- ام آر آي

نحوه چينش نير وها :

در اين واحد  كه جمعا 27 نيرو مشغول كار مي باشند  با توجه به تعداد بيماران در شيفت صبح ،  عصر ، و شب و همچنين حجم كار  روزانه چينش نيرو در هر شيفت كاري روزانه و ايام تعطيل به نحو زير صورت ميگيرد.

روز هاي عادي :

بخش راديولوژي :

صبح : سوپروايزر واحد ، دو نفر كارشناس يا كاردان راديولوژي ، مسئول پذيرش

عصر : جانشين  واحد ، مسئول شيفت ، يك نفر كارشناس يا كاردان راديولوژي

شب : يك نفر كارشناس يا كاردان راديولوژي

 

روزها تعطيل :

بخش سونوگرافي :

صبح : پزشك راديولوژيست  ، دونفر متصدي پذيرش ، دو نفر تايپيست

عصر :پزشك راديولوژيست ، يكنفر متصدي پذيرش

شب : پزشك راديولوژيست بصورت آنكال

روز هاي تعطيل : پزشك راديولوژي بصورت انكال

بخش سنجش تراكم :

صبح : يك نفر كاردان يا كارشناس

عصر : يك نفر كاردان يا كارشناس

روزهاي تعطيل :----------

بخش سنگ شكن :

 

صبح : يكنفر كارشناس  يا كاردان

عصر :يكنفر كارشناس يا كاردان بصورت آنكال

روزهاي تعطيل : يكنفر كارشناس يا كاردان بصورت آنكال

بخش سي تي اسكن :

صبح : يكنفر كارشناس يا كاردان

عصر : : يكنفر كارشناس يا كاردان

شب : : يكنفر كارشناس يا كاردان

روزهاي تعطيل : : يكنفر كارشناس يا كاردان

بخش ام آرآي:

صبح :  يكنفر كارشناس

عصر : يكنفر كارشناس

روز هاي تعطيل : يكنفر كارشناس بصورت انكال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ساعات ورود و خروج به واحد تصوير برداري :

ساعت كاري در شيفت صبح : از ساعت 7 الي 14

ساعت كاري در شيفت عصر : از ساعت 13:30 الي 20

ساعت كاري در شيفت شب :از ساعت :19:30 الي 7:30 صبح

تحويل و تحول در 15 دقيقه آخر وقت بين نيروها انجام  مي پذيرد .

در روز هايي كه مسئول واحد حضور دارد مسئوليت واحد با وي و در سايرروزهاي كه ايشان حضور ندارند بر عهده جانشين وي ميباشد .

برنامه پزشك متخصص راديولوژي :

پزشك راديولوژي هر روز صبح از ساعت 30/8 تا 30/13 در بيمارستان حضور دارند

عصر : از ساعت 15 الي 19

شب : بصورت آنكال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 طيف بيماران : در واحد تصوير برداري


بيماران مراجعه كننده به اين واحد شامل كليه گرافي هاي ساده روتين ارتوپدي ، گرافي كامل دندان و لترال سفالو ، گرافي هاي رنگي سيستم ادراري ، ماموگرافي ، سي تي اسكن هاي ساده و با تزريق و HRCT ، سنجش تراكم استخوان  ، ام آرآي ، مفاصل و ستون فقرات  مي باشد . لازم به ذكر است كه كليه تصاوير ديجيتال در سيستم (  PACS)  جهت دستيابي سريع پزشكان قرار دارد .


سونوگرافي در اين واحد در شيفتهاي صبح و عصر بصورت سرپائي و بستري  كه شامل سونوگرافيهاي  شكم ولگن ، بارداري ، تعيين جنسيت جنين ، NT، NB ، بيوپسي هاي تحت گايد سونو، داپلر عروق اندام ، داپلر عروق كليه ،  توسط متخصص راديولوژي انجام ميگردد .

سنجش تراكم استخوان و ماموگرافي هر روز و با نوبت قبلي كه معمولا صبح و عصر مي باشد توسط كارشناس راديولوژي و بصورت ديجيتال انجام ميگردد

كليه گرافيهاي رنگي و سي تي اسكن و ام آراي و همچنين  ماموگرافي ها توسط پزشك متخصص راديولوژي جوابدهي ميشود .

سنگ شكن، كليه و  حالب فوقاني و حالب مياني  برون اندامي ( بدون جراحي و خونريزي )


محدوده عملكرد :

مسئول پذيرش : در شيفت صبح و عصر مسئول پذيرش جهت پذيرش و نوبت دهي به بيماران حضور دارند كه وظيفه ي  پذيرش بيماران  - مطا بقت دفترچه با بيمار پذيرش بيماران سرپايي و بستري جهت انجام  كليه خدمات تصوير برداري ثبت كليه مشخصات بيمار در سيستم HIS   - جمع آوري كليه برگه هاي بيمه و تحويل به اسناد پزشكي -  چاپ و پي گيري كليه گزارشهاي تصوير برداري كه توسط پزشك راديولوژي گزارش شده است بر عهده  ايشان  ميباشد  .

 

ليست تجهيزات پزشكي:

1-    دستگاه ام ار اي  هيتاچي  3/0 تسلا 

2-    دستگاه  سي تي اسكن  تك اسلايس  هيتاچي

3-    دستگاه سنگ شكن 

4-    دستگاه راديولوژي ديجيتال  (DDR

5-    دستگاه راديولوژي  شيمادزو آنالوگ + ‍CR 

6-    دستگاه ماموگرافي

7-    دستگاه OPG   + سفالومتري

8-    دستگاه سنجش تراكم استخوان

9-    دستگاه  سونوگرافي  مديسون X8 با سه پروپ سطحي و عمقي و ركتال + پروپ اكوي قلب

10-  دستگاه پرتابل سونوگرافي ( جهت سونوگرافي پرتابل بيماران بخش بستري و  ICU)

11-           دستگاه پرتابل راديولوژي100 آمپر (جهت راديوگرافي پرتابل بيماران بستري )

موقعيت مكاني واحد تصوير برداري :

1-    بخش  MRI ، سونوگرافي ، شنگ شكن ، ماموگرافي ، opg  و سنجش تراكم استخوان در طبقه همكف در مجاورت اورژانس  در سالن شماره 5  قرار دارد

 

2-    بخش سي تي اسكن و راديولوژي ديجيتال  در قسمت سمت چپ  ابتداي ورودي بيمارستان جنب داروخانه   قرار دارد .

                  -----------------------------------------------------------

                                    ---------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------

1-    بخش راديولوژي با دارا بودن جديد ترين دستگاه ديجيتال DDR  و CR  به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بيماران سرپائي ،اورژانس و بستري مي باشد .و با توجه به اينكه دستگاه هاي راديولوژي بخش مجهز به سيستم ديجيتال ميباشد لذا قابليت ذخيره راديوگرافي ها بر روي لوح فشرده جهت بايگاني و يا ارجاع به پزشكان خارج از بيمارستان را دارا ميباشد و همچنين امكان ارسال راديوگرافي ها در سيستم PACS  مركزي جهت مشاوره پزشكي و توانايي در تغيير كنتراست و دانسيته راديوگرافي هاي انجام شده توسط پزشك را نيز دارد و همچنين در سيستم ديجيتال بيمار كمترين دز پرتوگيري ( كاهش پرتوگيري) را دريافت مينمايد .

2-    سونوگرافي و همچنين گزارش عكس هاي ساده و سي تي اسكن موارد اورژانس در شيفت شب  در صورت نياز طي تماس با پزشك انكال  انجام ميشود .

3-    فعاليت هاي تخصصي در سي تي اسكن  شامل انجام سي تي اسكن هاي روتين ، با و بدون  تزريق و تخصصي  مي باشد .

 

ليست خدمات   تصوير برداري و سونوگرافي درواحد تصوير برداري بيمارستان علي ابن ابيطالب  عليه السلام

رديف نوع خدمات
1 سي تي اسكن  شكم و لگن
2 سي تي اسكن  شكم
3 سي تي اسكن شكم و لگن با و بدون تزريق وريدي
4 سي تي اسكن شكم ولگن با وبدون تزريق وريدي و خوراكي
5 سي تي اسكن مهره ها به ازاي هر دو مهره و يك ديسك
6 سي تي اسكن سينوس
7 سي تي اسكن HRCT
8 سي تي اسكن HRCT دم و باز دم
9 سي تي اسكن ريه
10 سي تي اسكن مغز
11 سي تي اسكن مغز  با تزريق
12 راديوگرافي شكم
13 راديو گرافي ريه
14 راديوگرافي جمجمه
15 راديوگرافي لومبوساكرال
16 راديوگرافي مهره هاي گردني
17 راديو گرافي اندام ها
18 MRI مهره هاي كمر
19 MRI مفاصل
20 MRI  مهره هاي گردني
21 سونوگرافي واژينال
22 سو نوگرافي بارداري 
23 سونوگرافي شكم و لگن
24 سونوگرافي شكم
25 سونوگرافي كليه و مجاري
26 سونوگرافي داپلر عروق اندامها
27 سونوگرافي كبد و كيسه صفرا
28 سونوگرافي بيو فيزيكال
29 سونوگرافي NT , NB
30 سونوگرافي انومالي
31 سونوگرافي IUGR
32 سو نوگرافي آكرتا (چسبندگي جفت )
33 سونوگرافي كالر داپلر آكرتا
34 سونوگرافي FNA
35  بيوپسي تحت گايد سونو
36 سو نوگرافي تپ مايع پلور
37 سو نوگرافي جستجوي مايع پلور