طرح شهید رهنمون منطقا شیخ آباد
1398/04/25
تعداد بازدید  732
اعزام تیم شهید رهنمون بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام به منطقه شیخ آباد
کارشناسان و پزشکان اعزامی عبارتند از : متخصص اطفال - پزشک عمومی- کارشناس تغذیه - کارشناس پرستاری و مامایی