دستگاه جدید سونوگرافی
1398/01/27
تعداد بازدید  644
نصب و راه اندازی دستگاه جدید سونوگرافی

نصب و راه اندازی دستگاه جدید سونوگرافی مدل philips Affiniti 70 و آمادگی ارائه خدمات جهت سونوگرافی های عمومی و تخصصی در این بیمارستان