رویدادها
16  مورد ( 1 از 4 )
1 . بخش زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب
در تاریخ یکم آذر ماه نود و شش،بخش زنان و زایمان بیمارستان علی بن ابیطالب با یاری خداوند و همت مسئولین محترم،افتتاح گردید.
1397/07/15