طرح شهید رهنمون(مسجد المصطفی یزدانشهر)
1397/08/07
تعداد بازدید  142

تیم شهید رهنمون با همراهی پزشک عمومی ،ماما ،پرستار ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس مددکاری با حضور در پایگاه بسیج خواهران مسجد المصطفی 45 نفر از مراجعین را ویزیت رایگان نمودند.