نوازدان متولد شده در بیمارستان
رویدادها
1399/10/03
تجلیل از پرستاران برگزیده بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام در هفته پرستار 1399
1399/10/03
تجلیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم و معاون محترم درمان از زحمات کادر درمان بیمارستان علی ابن ابیطالب علیه السلام در هفته پرستار
1399/09/03

تقدیر از واحد مدارک پزشکی به عنوان رتبه برتر رابطین آمار بیمارستان ها در سطح استان قم

1399/09/03
تقدیر از کارکنان برتر بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام در آبان ماه 1399
بخش های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام)
بیشتر
حضور مخلصانه پزشکان و پرستاران فداکار و بسيجي در دفاع مقدس که در روزهاي آتش و خون در قالب تيم هاي اضطراري در خطوط مقدم نبرد ، بيمارستان ها و درمانگاه هاي صحرايي به رفع آلام مجروحان مي پرداختند ، زمينه اي شد تا پس از جنگ تحميلي اين حاملان پيام پايداري و استقامت به عنوان بخشي از بدنه تنومند بسيج ، به منظور اعتلاء و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوي ايثار و شهادت در جامعه پزشکي و دانشگاهي کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواريث گرانبهاي دفاع مقدس گرد هم آيند.
با تشکيل بسيج جامعه پزشکي در سال 74 که با انتخاب و فعاليت نخستين شوراي مرکزي بسيج جامعه پزشکي همراه بود ، اين حرکت ارزشمند سرعت و توان بيشتري کسب نمود و از آن تاريخ تاکنون فعاليت چشمگيري در عرصه هاي کارشناسي حوزه سلامت ، علمي ، بهداشتي ، درماني و فرهنگي توسط بسيج جامعه پزشکي صورت پذيرفته است .
هم اکنون بسيج جامعه پزشكي با بهره گيري از تعداد بي شماري از نخبگان و اساتيد گروه پزشكي و پيراپزشكي كه در شوراي مركزي و شوراهاي بسيج جامعه پزشكي استانها گرد هم آمده اند ، جهت سياستگذاري و ارزيابي برنامه ها و فعاليتها در مسير اهداف مشخص شده، استفاده مي نمايد.